เกี่ยวกับโซดา

ความรู้เกี่ยวกับTansan(炭酸)

Tansan(炭酸) ในภาษาญี่ปุ่นคือ น้ำที่ผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า “โซดา” นั่นเอง

Tansan sen(Carbonated Spring)คือบ่อน้ำหรือน้ำร้อนที่ผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) โดยต้องมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)มากกว่า 1,000 ppm(กล่าวคือในปริมาณน้ำ 1 ลิตรต้องมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1,000mg)

บ่อน้ำโซดาที่มีความเข้มข้นมากกว่า 1,000 ppmจะถูกใช้เป็น “บ่อน้ำรักษาโรค” ในแถบยุโรปเรียกว่า”บ่อน้ำร้อนหัวใจ(心臓の湯)” โดยมีการใช้ประโยชน์ในวงการการแพทย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น ใช้เพื่อรักษาสุขภาพ ใช้ในการบำบัดหรือรักษาโรค เป็นต้น โดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมัน ได้รับความสนใจในวงการการแพทย์อย่างแพร่หลายโดยการใช้โซดาในการรักษาโรคนั้นอยู่ในความคุ้มครองของประกันสังคมด้วย

สำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นบ่อน้ำโซดาตามธรรมชาตินั้นพบได้ยากมาก คนทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสแช่บ่อน้ำโซดากันมากนัก ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นทำบ่อน้ำโซดาขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์ โดยมีบริษัทพัฒนาเครื่องทำบ่อน้ำโซดาขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาสูง ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ตามสถานพยาบาลต่างๆ

tansan

tansan2

การทำงานของTANSAN

1. การไหลเวียนของโลหิตดีจึงขึ้นทำให้ออกซิเจนและสารอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างทั่วถึง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ที่ละลายอยู่ในน้ำโซดาเมื่อซึมซับเข้าสู่ผิวหนังแล้วจะทำให้หลอดเลือดของเส้นเลือดฝอยขยายใหญ่ขึ้น เป็นผลทำให้มีการไหลเวียนของโลหิตมากขึ้น เมื่อการไหลเวียนของโลหิตมีมากขึ้นก็จะทำให้สารอาหารและออกซิเจนสามารถเข้าสู่เซลล์ผิวได้อย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุม

2.ปริมาณการขนส่งออกซิเจนเพิ่มขึ้น
การที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)เพิ่มมากขึ้นในเซลล์ผิว ร่างกายจะรู้สึกว่าขาดออกซิเจน ทำให้การขนส่งออกซิเจนสู่เซลล์ผิวมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

3.อัตราการซึมซับเข้าสู่ผิวเพิ่มขึ้น
โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดเล็กมาก ทำให้สารที่เป็นประโยชน์สามารถซึมซับเข้าสู่ผิวได้ง่าย สารอาหารจึงถูกส่งถึงเซลล์ผิวได้ง่าย

จากผลการทดลองนึง ที่เมื่อแช่บ่อน้ำโซดาในเวลาเพียง 5 นาทีก็ได้ผลลัพธ์คือทำให้การไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้น และผลการทดลองยังบอกอีกว่า ปริมาณการไหลเวียนของโลหิตนั้นดีขึ้นกว่าการแช่น้ำธรรมดาถึง 2 เท่า การที่โซดาทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น เพิ่มปริมาณการขนส่งออกซิเจน และอัตราการดูดซึมสารอาหารของเซลล์ผิวมีมากขึ้นนั้น ทำให้ทราบว่า โซดาช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวจากภายใน และทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญที่ดีอีกด้วย